« Zpět na výpis

Chemie

Typ dokumentu  Název Popis Datum Stáhnuto
pdfpdf  Aldehydy a ketony  Aldolové reakce karbonylových sloučenin, Kyselost a-vodíků karbonylových sloučenin, Halogenace α-uhlíků C=O sloučenin, ALDOLOVÉ reakce aldehydů, Reakce C=O sloučenin s kryptobázemi  31. 10. 2010 1175
docdoc  Alfred Nobel  Alfred Bernhard Nobel (21. října 1833 Stockholm – 10. prosince 1896 San Remo) byl švédský chemik, vynálezce dynamitu a zakladatel Nobelovy ceny. Je po něm pojmenován i chemický prvek nobelium.  08. 11. 2010 618
docdoc  Alkalické kovy a kovy alkalických zemin  s-prvky, jejich fyzikální a chemické vlastnosti, reakce a sloučeniny - sulfidy, hydroxidy, soli, halogenidy, uhličitany, hydrogenuhličitany, sírany  01. 12. 2010 707
docdoc  Alkany, alkiny, alkadieny  Základní uhlovodíky - teorie  16. 11. 2010 689
pdfpdf  ALKANY, CYKLOALKANY  NASYCENÉ (ALKANY), NENASYCENÉ (ALKENY, ALKYNY APOD.), ALICYKLICKÉ (NEAROMATICKÉ), NASYCENÉ(CYKLOALKANY), NENASYCENÉ (CYKLOALKENY APOD.) AROMATICKÉ (ARENY)  31. 10. 2010 998
pdfpdf  Alkeny  Příprava alkenů, Chemické vlastnosti , Oxidace, Adice radikálová, PŘÍKLADY : Alkeny struktura  31. 10. 2010 1333
pdfpdf  Alkoholy a fenoly  Třídění hydroxysloučenin podle typu uhlíkového zbytku, Názvoslovná pravidla alkoholů, fenolů a jejich sirných obdob, Výskyt v přírodě, Fyzikální vlastnosti, Chemické vlastnosti a reakce, Zástupci alkoholů, fenolů a jejich sirných obdob  31. 10. 2010 798
docdoc  Alkoholy a fenoly a ethery  charakteristika, dělení, názvosloví, fyzikální a chemické vlastnosti, reakce a sloučeniny  01. 12. 2010 651
pdfpdf  Alkyny  Trojná vazba, Chemické vlastnosti, Adice radikálová, Oxidace, Vznik acetylidů, Acetylen (ethyn)  31. 10. 2010 1191
pdfpdf  Analytická chemie  Úvod do analytické chemie, Analytické reakce, Základy laboratorní techniky, Úvod do kvalitativní analýzy, Analýza kationtů, Důkazy aniontů, Úvod do kvantitativní analýzy, Vážková analýza, Neutralizační odměrná analýza, Instrumentální metody  31. 10. 2010 926

Nahrát dokument - pro tuto akci se musíte nejdříve přihlásit >.