Spolužáci.cz končí

Mrzí nás to, ale služba Spolužáci.cz končí. Tak jak jste zvyklí, ji můžete využívat až do 24. 5. 2018. Všechny fotografie a dokumenty ze své třídy si však můžete stáhnout až do 31. 8. 2018, kdy Spolužáci poběží v omezeném provozu. Zjistit více

« Zpět na výpis

Fyzika

Typ dokumentu  Název Popis Datum Stáhnuto
docdoc  Albert Einstein  Einsteinův život byl poznamenán osobním přístupem ke světu. Už v dětství byl spíše samotářský. Za celý život se nikdy nenechal vtáhnout do žádného nacionalistického šílenství.  08. 11. 2010 782
docdoc  Alternativní energie  Obnovitelné zdroje energie jsou bohaté, široce rozšířené, místně dostupné a nic neznečišťují. Mají přímou nebo nepřímou souvislost se sluncem.  08. 11. 2010 615
odtodt  čtenářský deník Lovci mamutů a Robinson Crusoe  čtenářský deník Lovci mamitů a Robinson Crusoe....  01. 05. 2011 800
pdfpdf  Dělení fyziky  Mechanika, Molekulová fyzika a termika, Akustika, Nauka o elektřině a magnetismu, Optika, Jaderná fyzika a fyzika částic  31. 10. 2010 949
pdfpdf  Dynamika a kinematika  Dynamika a kinematika tuhého tělesa, typy pohybů těles, impulsové věty, kinetické energie, Zákon zachování mechanické energie  31. 10. 2010 1086
pdfpdf  Dynamika hmotného bodu  základní poznatky, Newtonovy zákony, pružina, otázky a úlohy  30. 10. 2010 805
pdfpdf  Dynamika hmotného bodu  Newtonovy dynamické zákony, Corolisova síla, impuls síly a hybnost, moment síly a moment hybnosti, práce, výkon, energie, kinetická a potenciální energie - zákon mechanické energie  30. 10. 2010 950
docdoc  Dynamika hmotného bodu  Vzájemné působení těles, Deformační účinky síly, Pohybové účinky síly, Newtonovy pohybové zákony, Zákon zachování hybnosti, Smykové tření a valivý odpor, Třecí síla, Dostředivá síla, Galileiho princip relativity – Inerciální vztažné soustavy  30. 10. 2010 762
pdfpdf  Dynamika hmotného bodu  Newtonovy zákony, Působení setrvačných sil, hybnost, inerciální a neinerciální vztažné soustavy, úlohy  30. 10. 2010 838
pptppt  Dynamika hmotného bodu  Vzájemné působení těles, Deformační účinky síly, Pohybové účinky síly, Newtonovy pohybové zákony, Zákon zachování hybnosti, Smykové tření a valivý odpor, Třecí síla, Dostředivá síla, Galileiho princip relativity – Inerciální vztažné soustavy  31. 10. 2010 781

Nahrát dokument - pro tuto akci se musíte nejdříve přihlásit >.