« Zpět na výpis

Fyzika

Typ dokumentu  Název Popis Datum Stáhnuto
docdoc  Albert Einstein  Einsteinův život byl poznamenán osobním přístupem ke světu. Už v dětství byl spíše samotářský. Za celý život se nikdy nenechal vtáhnout do žádného nacionalistického šílenství.  08. 11. 2010 760
docdoc  Alternativní energie  Obnovitelné zdroje energie jsou bohaté, široce rozšířené, místně dostupné a nic neznečišťují. Mají přímou nebo nepřímou souvislost se sluncem.  08. 11. 2010 600
odtodt  čtenářský deník Lovci mamutů a Robinson Crusoe  čtenářský deník Lovci mamitů a Robinson Crusoe....  01. 05. 2011 765
pdfpdf  Dělení fyziky  Mechanika, Molekulová fyzika a termika, Akustika, Nauka o elektřině a magnetismu, Optika, Jaderná fyzika a fyzika částic  31. 10. 2010 922
pdfpdf  Dynamika a kinematika  Dynamika a kinematika tuhého tělesa, typy pohybů těles, impulsové věty, kinetické energie, Zákon zachování mechanické energie  31. 10. 2010 1052
pdfpdf  Dynamika hmotného bodu  základní poznatky, Newtonovy zákony, pružina, otázky a úlohy  30. 10. 2010 775
pdfpdf  Dynamika hmotného bodu  Newtonovy dynamické zákony, Corolisova síla, impuls síly a hybnost, moment síly a moment hybnosti, práce, výkon, energie, kinetická a potenciální energie - zákon mechanické energie  30. 10. 2010 897
docdoc  Dynamika hmotného bodu  Vzájemné působení těles, Deformační účinky síly, Pohybové účinky síly, Newtonovy pohybové zákony, Zákon zachování hybnosti, Smykové tření a valivý odpor, Třecí síla, Dostředivá síla, Galileiho princip relativity – Inerciální vztažné soustavy  30. 10. 2010 735
pdfpdf  Dynamika hmotného bodu  Newtonovy zákony, Působení setrvačných sil, hybnost, inerciální a neinerciální vztažné soustavy, úlohy  30. 10. 2010 809
pptppt  Dynamika hmotného bodu  Vzájemné působení těles, Deformační účinky síly, Pohybové účinky síly, Newtonovy pohybové zákony, Zákon zachování hybnosti, Smykové tření a valivý odpor, Třecí síla, Dostředivá síla, Galileiho princip relativity – Inerciální vztažné soustavy  31. 10. 2010 751

Nahrát dokument - pro tuto akci se musíte nejdříve přihlásit >.