« Zpět na výpis

Matematika

Typ dokumentu  Název Popis Datum Stáhnuto
pdfpdf  Algebraické výrazy  Sčítat lze stejné proměnné ve stejné mocnině, Násobení výrazů, Pravidla počítání s mocninami, Mnohočleny, Rozklad mnohočlenu, Vytýkání, Rozklad kvadratického trojčlenu, Dělení mnohočlenu mnohočlenem  01. 11. 2010 4284
ppspps  Čísla  Něco málo o tom jak vznikla arabská čísla.  21. 06. 2011 1546
ppspps  Elipsa  Definice elipsy, příklady  31. 10. 2010 2226
pdfpdf  Elipsa - příklady  Elipsa - příklady  31. 10. 2010 1436
docxdocx  Finanční matematika - VG  Finanční matematika pro SŠ nebo vyšší stupně gymnázií - vytvořeno v rámci projektu OPVK  21. 01. 2012 1100
bmpbmp  Funkční hodnoty goniometrie  sinus, cosinus, tangens, cotangens, pravoúhlý trojúhelník, goniometrie, goniometrické funkce  28. 10. 2010 1819
pdfpdf  Goniometrie  Pravoúhlý trojúhelník. Goniometrické funkce orientovaného úhlu. Příklady  01. 11. 2010 2158
pdfpdf  Hodiny  spojování, doplňování a slovní úlohy na určování času (12 stran)  18. 06. 2012 840
pdfpdf  Hodiny - řešení  řešení spojování, doplňování a slovních úloh  18. 06. 2012 690
pdfpdf  Kvadratická rovnice  Rozklad kvadratického trojčlene na součin, Vietovy vzorce,  31. 10. 2010 2626

Nahrát dokument - pro tuto akci se musíte nejdříve přihlásit >.