« Zpět na výpis

Psychologie

Podkategorie:

Typ dokumentu  Název Popis Datum Stáhnuto
docdoc  ADHD  Pojem „mozková dysfunkce“ ale v rodičovské veřejnosti vzbuzuje představu vážného organického poškození mozku, takže se od něj ustupuje, a vžívá se pojem nový, a to „porucha pozornosti“ (Attention Deficit Disorders, zkratka ADD).  09. 01. 2011 858
docdoc  agrese a šikana  Agrese - stupně agrese, co je příčinou agrese dětí, příčiny šikany, Stupně šikany.  15. 11. 2010 1288
docdoc  Agresivita  Agresivita va škole,její odhalování a pokus o nápravu - závěrečná práce  21. 12. 2010 630
docdoc  Asertivita  Asertivita by se dala do češtiny přeložit jako sebeprosazení. Autor této metody Američan A. Salter ji definoval ve významu umět něco jasně tvrdit, stát na svém slovu  08. 11. 2010 1058
docdoc  Asertivita  V životě se často dostáváme do nám nepříjemných situací, kdy po nás někdo něco chce, něco, co je pro nás nepřijatelné vykonat, někdo nás do něčeho nutí nebo nám naopak něco odpírá, nemůžeme se shodnout s blízkou osobou, ....  08. 11. 2010 966
ppspps  Banánový test  Banánový test  28. 11. 2011 1613
docdoc  etopedie - závislosti    20. 04. 2012 533
docdoc  Evalvace, devalvace pacienta  Devalvace = znehodnocení, znevážení, neúcta k druhému - laik charakterizuje devalvaci jedince jako někoho kdo toho druhého neustále shazuje, podceňuje, vysmívá se mu.  13. 12. 2010 786
docdoc  Iatropatogenie, sorrorigenie  Iatropatogenie je takový vyšetřovací, léčebný nebo preventivní postup lékaře či zdravotníka, který má za následek poškození pacienta. Pro poškození zdravotní sestrou je kromě toho ražen termín sororigenie.  13. 12. 2010 1380
docdoc  Info asistence  Asistence osobám s různým druhem postižení  25. 06. 2011 483

Nahrát dokument - pro tuto akci se musíte nejdříve přihlásit >.